Bæredygtighed og beskyttelse af miljøet

Som følge af den optimale udnyttelse af marineprodukter yder Bioceval Denmark A/S et værdifuldt bidrag til bevarelsen af vigtige, næringsrige ressourcer.

Bioceval Denmark A/S's råvarer består udelukkende af biprodukter fra fiskeforarbejdningsindustrien, og vi bidrager således til en bedre udnyttelse af ressourcerne. Vi bruger råvarer fra MSC-certificeret fiskeri og går aktivt ind for bevarelse af fiskebestandene.

         

          Mærket med omtanke
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | Integrityline |  © 2020 Bioceval Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, VAT 32334121, +45 7674 5111, bioceval@bioceval.dk
 
1