Legal notice

For oplysninger om databeskyttelse, klik her: Disclaimer

 

 

 

SARIA A/S GmbH & Co.KG
Werner Straße 95
59379 Selm
Tyskland
Tlf.: +49 2592 210-0
Fax: +49 2592 210-299
E-mail:

 

 

 

Juridisk form: Kommanditselskab
Handelsregister: Byretten i Dortmund (Tyskland) – HR A 15385
Personligt ansvarlig partner: SARIA Geschäftsführungs GmbH
Handelsregister: Byretten i Dortmund (Tyskland) – HR B 17532

 

 

 

Direktion:
Dr. Kurt Stoffel
Franz-Bernhard Thier
Tim Alexander Schwencke
Dr. Thorsten Seeger

Christoffel Stehmann

 

Momsnummer:
DE 125 906 359

 

 

 

1. Hjemmesidens indhold
Vi bestræber os til enhver tid på at sikre, at indholdet af vores hjemmeside altid er opdateret, korrekt og så fyldestgørende som muligt, selv om vi ikke kan garantere, at indholdet er 100 procent fejlfrit. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar for, at oplysningerne er fuldstændig aktuelle, korrekte eller fyldestgørende, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for kvaliteten af oplysningerne. Vi fralægger os principielt ethvert ansvar for erstatningskrav vedrørende tingskade eller overtrædelse af immaterielle rettigheder som følge af brug eller misbrug af de angivne oplysninger og/eller som følge af brug af unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger, medmindre sådanne fejl er medtaget med vilje eller som følge af grov uagtsomhed.
Vi forbeholder os ret til at ændre al information, ligesom alle oplysninger er uden forbindende. Vi forbeholder os specifikt ret til, midlertidigt eller permanent, at ændre, modificere, slette eller tilbageholde offentliggørelse af hele denne hjemmeside eller dele heraf uden forudgående varsel.

 

 

 

2. Eksterne referencer og link
Denne hjemmeside indeholder direkte eller indirekte link til tredjeparters hjemmeside (link). Ansvaret for disse eksterne hjemmesider tilfalder ene og alene de relevante operatører. Vi har ingen indflydelse på sådanne hjemmesiders indhold eller nøjagtigheden af disse. På det tidspunkt, hvor linkene blev tilføjet, blev siderne gennemgået for at sikre, at de ikke var i modstrid med gældende lovgivning, og der blev ikke konstateret nogen lovovertrædelser på daværende tidspunkt. Vi har ingen indflydelse overhovedet på hverken den aktuelle eller fremtidige udformning eller det aktuelle eller fremtidige indhold af de linkede sider. Tilføjelsen af direkte eller indirekte link betyder ikke, at vi er enige i det indhold, der relaterer sig til referencen eller linket. Vi har ikke kapacitet til konstant at overvåge direkte eller indirekte link, medmindre vi konkret gøres opmærksom på, at der er tale om en krænkelse af loven. I så fald vil de pågældende link omgående blive slettet.

 

 

 

3. Copyright og varemærker
Alle mærker og varemærker, der er nævnt på hjemmesiden, og som kan være beskyttet af tredjepart, er udelukkende underlagt de betingelser, der gælder i henhold til den pågældende varemærkelov og de registrerede ejeres ejendomsrettigheder.
Vi har copyright på det indhold, vi selv har udarbejdet og offentliggjort som forfattere til hjemmesiden. Gengivelse eller brug af grafik, audiodokumentation, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte medier kræver vores udtrykkelige tilladelse.

 

 

 

4. Databeskyttelse
I de tilfælde, hvor hjemmesiden giver mulighed for at indtaste personlige eller forretningsmæssige oplysninger (e-mailadresser, navne, adresser, osv.), er det helt frivilligt for brugeren at indtaste sådanne oplysninger. Vi erklærer udtrykkeligt, at sådanne oplysninger under ingen omstændigheder vil blive videregivet til tredjepart.

 

 

 

5. Juridisk gyldighed
Denne ansvarsfraskrivelse udgør en integreret del af vores hjemmeside. I tilfælde af at specifikke formuleringer eller dele af denne tekst ikke længere er i overensstemmelse med gældende lovgivning, det være sig enten helt eller delvist, skal dette ikke have nogen indvirkning på den resterende del af denne erklæring.
Legal notice | Databeskyttelseserklæring | Integrityline |  © 2021 Bioceval Denmark A/S, Lundagervej 21, DK-8722 Hedensted, VAT 32334121, +45 7674 5111, bioceval@bioceval.dk
 
1